trực tuyến
[Trực tiếp] "Học từ Chuyển Luân Thánh Vương" - câu 207 Kinh Mi Tiên Vấn Đáp
Đánh giá phiên bản mới

Thứ Bảy, 27/02/2021

tức 16/1 Tân Sửu

10 lý do phát tâm Bồ đề người học Phật cần hiểu

17/08/2020

Chia sẻ :

17/08/2020

Chia sẻ :

Trong buổi lễ phát tâm Bồ đề năm 2018, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Tâm Bồ đề dù một lần trong đời chúng ta được phát cũng sẽ là hạt giống cho muôn kiếp về sau chúng ta có duyên thành Phật, để chúng ta ra khỏi luân hồi sinh tử”. Để giúp chúng sinh đời hậu lai thấu được lý do vì sao cần phát Bồ đề tâm, Ngài Thật Hiền Đại sư đã đưa ra 10 nhân duyên nên phát tâm Bồ đề mà người học Phật nên biết.
Kính mời quý Phật tử cùng đón đọc bài viết dưới đây qua sự giảng giải của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh!

>>> Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Một là nhớ ơn nặng của chư Phật

Chư Phật ba đời đều vì chúng sinh mà hành Bồ tát đạo, trải qua vô lượng kiếp sinh tử, chịu bao khổ cực, không tiếc thân mạng để hóa độ chúng sinh. Trong nhiều kiếp quá khứ, Đức Phật đã nhiều lần xả thân cứu giúp chúng sinh. Như câu chuyện Đức Phật xả thân cứu 5 mẹ con con hổ, cứu chim bồ câu... ân đức của Phật đối với chúng sinh thật vô lượng vô biên, khó để đáp đền.
Sư Phụ giảng giải: “Trong kinh chúng ta thường nghe các Bồ tát ngày xưa lấy máu làm mực, chẻ xương làm bút. Đó là chuyện có thật. Chúng ta thời nay cũng có người lấy máu để viết kinh, chẻ xương thì Thầy chưa thấy. Nhưng mà lấy máu, chích máu để viết kinh không phải chuyện nhỏ. Thế thì chúng ta thấy, hành động của vị Bồ tát bởi tâm đại bi là căn bản. Các Ngài sẵn sàng xả tất cả. Và ai thấy được điều này mới thấy tâm thương chúng sinh của Phật đối với chúng ta lớn lao vô cùng. Cha mẹ sinh cho cái thân, nhưng cái thân này đi trong luân hồi mà Phật mới giúp được chúng ta thoát luân hồi”.
Ơn đức của Phật đối với chúng sinh không đơn giản là đói cho ăn, khát cho uống; mà vì lòng từ bi, Đức Phật đã không quản gian khổ trong vô lượng kiếp để tìm ra con đường diệt hết đau khổ cho chúng sinh. Thâm ân sâu nặng của Phật thật không kể xiết. Đó là nhân duyên thứ nhất mà chúng ta cần phát tâm Bồ đề.

>>> Đức Phật – bậc Thầy cao quý của chúng sinh

Nhớ ơn của chư Phật là lý do chúng ta nên phát Bồ đề tâm

Nhớ ơn của chư Phật là lý do chúng ta nên phát Bồ đề tâm

Hai là nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ

Đức Phật dạy ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ cao hơn trời biển. Chúng sinh trôi lăn trong luân hồi, trải qua vô lượng kiếp nên không chỉ có cha mẹ kiếp này mà còn có cha mẹ nhiều đời trước. Ngài Thật Hiền Đại sư dạy: “Thương thay cha mẹ sinh ta cực nhọc, mười tháng ba năm thai mang bú mớm, nhường khô nằm ướt, nuốt đắng nhả ngọt. Mới được thành người, đã đặt hy vọng tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay ta đã xuất gia, lạm xưng Thích tử, nhục hiệu Sa môn,...”.
Để quý Phật tử hiểu rõ về ân đức cha mẹ, Sư Phụ giảng giải: “Đây là Ngài nói về người xuất gia, những vị xuất gia thì phải nhớ ơn cha mẹ, những vị tại gia cũng phải nhớ ơn cha mẹ vô cùng lớn. Chúng ta đã từng nghe, từng biết vì nay báo đáp ơn cha mẹ, không chỉ cha mẹ đời này mà cha mẹ đời trước và nhiều đời trước của chúng ta. Vì ơn này chúng ta muốn báo đền để cha mẹ mình hết khổ. Cho nên mình phải phát tâm Bồ đề. Chúng ta thường chỉ nặng tình nghĩa với cha mẹ đời này mà nhiều khi cha mẹ đời trước cũng có mặt ở đây… Có khi ngay mẹ của mình đời trước đã ở đây nhưng mình thường không nặng tình với mẹ đời trước nhiều. Nhưng mẹ đời nào cũng vẫn thương con. Nên chúng ta phải vì cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp để phát Bồ đề tâm”.

Vì báo ân cho cha mẹ đời này và nhiều đời trước cho nên chúng ta cần phải phát tâm Bồ đề

Vì báo ân cho cha mẹ đời này và nhiều đời trước cho nên chúng ta cần phải phát tâm Bồ đề

Ba là nhớ ơn của Sư trưởng

Cha mẹ sinh cho ta thân mạng hình hài. Nhưng nếu không có người thầy thế gian dạy dỗ, chúng ta chẳng thể biết lễ nghi phép tắc, đạo đức làm người. Và cao cả hơn, không có Sư trưởng xuất thế gian răn dạy thì chúng ta chẳng thể thâm nhập, hiểu được Phật Pháp.
Sư Phụ nhấn mạnh: “Trong kinh Phật dạy, vị trí vai trò của người Thầy rất quan trọng. Ở đời cũng từng nói: “Không thầy đố mày làm nên”. Trong đạo cũng thế, người đệ tử, người học trò phải thấy được vai trò người Thầy rất quan trọng. Người Thầy thay mặt Phật chỉ dẫn cho mình con đường tu hành. Đức Phật không phải lúc nào Ngài cũng thị hiện chỉ cho mình, mà phải thông qua người Thầy. Một người đệ tử đối với Thầy mà lừa dối, không chân thành, không cung kính thì người đệ tử ấy không tu một pháp nào chứng đạt được”.

Từ lời Sư Phụ dạy, chúng ta thấy ân đức Thầy tổ rất sâu, rất nặng. Để đền đáp công ơn Thầy tổ, chẳng còn cách nào khác là chúng ta cần phát quảng đại tâm tu hành giải thoát giác ngộ.

Nhờ ơn giáo dưỡng của Thầy tổ mà chúng ta mới thâm nhập được lời Phật dạy

Nhờ ơn giáo dưỡng của Thầy tổ mà chúng ta mới thâm nhập được lời Phật dạy

Bốn là nhớ ơn của đàn na thí chủ

Sư Phụ dạy đây là ơn đức cần nhớ dành riêng cho người xuất gia. Sư phụ giảng giải: “Đối với người xuất gia tu hành, trăm sự sinh hoạt đều nhờ vào thí chủ cúng dường. Cho nên người xuất gia phải biết tu hành đền ơn thí chủ. Người thí chủ nghĩ Tam Bảo là ruộng phước điền, trong đó có Tăng Bảo. Cho nên người ta nhịn ăn, nhịn mặc dành dụm tài vật lên chùa cúng dường thì mình phải biết đó là mồ hôi, nước mắt, có khi là máu, là tính mạng của người ta. Cho nên người xuất gia tu hành phải biết trân quý, gìn giữ tài sản Phật tử cúng dường và phải phát nguyện tu hành chân thật để hồi hướng phước báu cho người thí chủ. Vậy mình phải phát tâm rộng lớn, không thể đem tâm nhỏ hẹp được”.

Nhân duyên thứ 4 cần phải phát tâm Bồ đề chính là nhớ ơn của đàn na thí chủ cúng dường

Nhân duyên thứ 4 cần phải phát tâm Bồ đề chính là nhớ ơn của đàn na thí chủ cúng dường

Năm là nhớ ơn chúng sinh

Từ lời Phật dạy, chúng ta biết rằng, mỗi chúng sinh có vô số kiếp luân hồi. Kiếp được làm người, rồi làm trời, kiếp bị đọa trong súc sinh, địa ngục, ngạ quỷ… Chúng sinh trải qua vô lượng kiếp nên có vô số thân và có vô số cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc. Nên tất cả chúng sinh trong pháp giới này đều có thể đã từng là cha, là mẹ của ta. Kiếp này chúng ta được làm người, còn cha mẹ, anh em các kiếp có thể đọa trong địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh chịu nhiều thống khổ. Sư Phụ chỉ dạy: “Với cái nhìn của Phật Pháp, chúng ta biết nay có thể là con bò, con chó nhưng biết đâu kiếp trước là cha mẹ, thân quyến của mình… Cha mẹ đời trước của chúng ta cách đời nên không thể nhận ra được. Bây giờ, có khi mang lông, đội sừng, làm bò, làm trâu mình sao biết được. Ở đây Ngài nói: “Cha mẹ mình có khi gào thét trong địa ngục, ngất ngư trong ngã quỷ, thống khổ ai biết, đói khát kêu ai. Ta dẫu không thấy không nghe nhưng họ tất cầu cứu vớt”. Vong linh cha mẹ, thân quyến của mình đang khao khát mong mình đang ở kiếp người làm phước cho họ, cầu giúp cho họ…”.

Đây cũng là nhân duyên thứ năm mà chúng ta cần phải phát tâm Bồ đề.

Sáu là nhớ khổ của sinh tử

Ngài Thật Hiền Đại sư dạy rằng: “Ta với chúng sanh, bao kiếp đến giờ, ở mãi trong phạm vi sinh tử, chưa được siêu thoát. Không ở trong loài người thì ở trên loài trời, hết ở thế giới này thì ở thế giới khác, ra vào đủ cách, lên xuống liền liền. Thoáng cái làm trời, thoáng cái làm người, thoáng cái làm Địa ngục, Ngạ quỷ, Súc sanh....”.
Nhờ trí tuệ của Phật chúng ta biết rằng, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã trải qua vô số kiếp tái sinh. Kiếp được làm người nhưng cũng có kiếp đọa làm súc sinh, ngạ quỷ. Vào cảnh khổ đau thì chịu bao thống khổ, vào cảnh sung sướng một chút thì đắm chìm không biết đường ra.

>>> Sau khi chết – Cái gì dẫn con người đi tái sinh?

Sư Phụ giảng giải: “Chúng ta là dạng ngoan cố, ương bướng. Vào địa ngục tra tấn thì một lòng quyết chí tu hành, lên trần gian một chút có tí của, lại vẩn vơ chơi bời, thế rồi lại đọa... Cho nên mình không gặp Phật Pháp, không được giũa dạy, không nói cho gọi là “dóc tai” thì mình không nghe. Một tí dục lạc làm chúng ta mê man y như mấy anh nghiện. Cứ hứa cai suốt ngày nhưng rồi đâu lại vào đấy. Chúng ta cũng là dạng nghiện luân hồi. Bao nhiêu kiếp rồi mà chưa chịu thoát. Mình còn tệ hơn mấy chú nghiện thuốc phiện, vì mình nghiện luân hồi mãi chẳng chịu ra. Đức Phật lôi mãi, nói mãi không chịu ra, cứ thế mà say mê trong luân hồi. Đó là cái khổ sinh tử".

Bảy là trọng linh tánh của mình

Sư Phụ từng giảng mọi chúng sinh đều có Phật tính. Chư Phật và chúng sinh đều có bản tâm thanh tịnh như nhau. Nhưng vì chúng ta si mê, lầm lạc, quên mất bản tâm thanh tịnh nên mãi chìm đắm trong luân hồi.
Sư Phụ giảng giải thêm lời của Ngài Thật Hiền Đại sư: ““Tâm tánh duy nhất mà mê ngộ một trời một vực lặng đi mà nghĩ mới thấy khả sỉ. Ngọc báu vô giá lún xuống bùn lầy mà nỡ coi như ngói gạch, không chút quý trọng”. Ý Ngài muốn nói chúng ta đem cái linh tánh quý báu vô giá này vùi xuống bùn vô minh mà không xót xa. “Hãy vận dụng vô lượng thiện Pháp mà đối trị vô biên phiền não”. Ngài khuyên chúng ta hãy vận dụng tất cả các thiện Pháp trong Phật đạo và đối trị tất cả tâm phiền não để tu tập. “Tu đức có công, tánh đức mới lộ. Bấy giờ thì như ngọc báu được rửa, treo trên phướn cao, ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, không phụ tánh linh của mình”. Mình cũng có viên ngọc vô giá như Phật tại sao mình lại là kẻ phàm phu, là kẻ nghèo khổ, đi trong luân hồi. Mình có quyền thành Phật tại sao mình không làm. Đó là ở chính mình có chịu tu hay không. Cho nên bây giờ mình vì quý trọng viên ngọc báu này phải phát tâm tu hành đừng để viên ngọc báu vùi trong bùn đen”.

Tám là sám hối nghiệp chướng

Ngài Thật Hiền Đại sư dạy: “...Hãy lấy Ngũ giới mà nói, thì mười người đã có đến chín kẻ vi phạm, bày tỏ thì ít mà giấu diếm lại nhiều. Ngũ giới chỉ là giới tại gia mà còn không giữ đủ, huống chi các giới Sa di, Tỳ kheo, Bồ tát, thôi thì khỏi nói. Hỏi cái tiếng thì nói là Tỳ kheo, hỏi cái thật thì hãy còn chưa đủ làm Ưu bà tắc, như thế mà không xấu hổ được sao…”.
Chúng ta biết rằng, từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta đã tạo vô số tội nghiệp. Thân thì sát sinh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói lời vọng ngữ, ý thì si mê, sân giận, tham lam. Những điều bất thiện ấy, khiến thân ta tích tập vô số tội lỗi, ác nghiệp. Sư Phụ chia sẻ: “Bây giờ, chúng ta tự kiểm lại thân mình lang thang, lê thê đến ngày hôm nay trong cõi luân hồi tỷ kiếp. Thân này có nhiều đau khổ, phiền não thì biết rằng thân này là thân nghiệp chướng tội lỗi. Vậy thì cách nào để tiêu tội chuyển nghiệp cho nhanh? Có rất nhiều phương tiện nhưng trong đó phát quảng đại Bồ đề tâm là phương tiện tiêu trừ tội lỗi hết sức lớn”.

Từ vô lượng kiếp ta đã tạo biết bao tội lỗi ác nghiệp, nên cần phát tâm Bồ đề tu hành tiêu tội chuyển nghiệp

Từ vô lượng kiếp ta đã tạo biết bao tội lỗi ác nghiệp, nên cần phát tâm Bồ đề tu hành tiêu tội chuyển nghiệp

Chín là cầu sinh Tịnh độ

Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy về lời phát nguyện của Đức Phật A Di Đà: “Khi con thành Phật, chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu con, nhớ nghĩ nước con, phát tâm Bồ đề kiên cố không thối lui, trồng các căn lành, hết lòng hồi hướng sanh về Cực Lạc, đều được toại ý…”.
Từ đó, Sư Phụ cũng chỉ dạy: “Trong kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, nguyện thứ 19, Đức Phật dạy ai phát Bồ đề tâm, tu hành các công đức hồi hướng vãng sanh, khi lâm chung thì Phật và Thánh chúng sẽ đến đón. Tất cả các nguyện vãng sinh, hầu như nguyện nào, Phật cũng nói đến phát Bồ đề tâm. Cho nên phát Bồ đề tâm là một duyên rất lớn để chúng ta vãng sinh Tịnh độ. Sư Phụ cũng giải thích việc lành nhỏ nhưng với tâm Bồ đề thì việc nhỏ cũng thành phước lớn. Khi phước lớn thì chúng ta mới có thể chắc chắn vãng sinh Tịnh độ được. Đó là nhân duyên mà chúng ta nên phát tâm Bồ đề".

Mười là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài

Chúng ta biết rằng, giáo Pháp của Đức Phật sẽ trải qua 3 thời kỳ: chính Pháp, tượng Pháp và mạt Pháp. Khi hết thời kỳ mạt Pháp thì giáo Pháp của Đức Phật Thích Ca sẽ không còn tồn tại trên trần gian. Là người đệ tử Phật, nhận được lợi ích từ Phật Pháp, chắc hẳn ai cũng mong muốn Phật Pháp sẽ tồn tại lâu dài. Thế nhưng nếu không có người thực hành lời Phật dạy thì Phật Pháp sẽ hoại diệt nhanh chóng.
Cho nên Ngài Thật Hiền Đại sư dạy rằng: “Mỗi khi nghĩ ngợi, bất giác rơi lệ. Thân làm con Phật mà ta không thể báo đáp ân đức của Ngài. Trong vô ích cho mình, ngoài vô ích cho người, sống vô ích đương thời, chết vô ích mai hậu. Trời cao cũng không che ta nổi, đất dày cũng khó chở ta được. Tội nhân cực trọng, phi ta thì ai. Vì thế mà đau đớn không thể nhẫn nổi, nhưng toan tính thì lại không thấy có cách gì khác hơn, nên quên ngay tư cách quê kệch, phát liền tâm chí rộng lớn. Như thế thì dẫu không thể vãn hồi mạt vận ngay lúc này, nhưng quyết có thể hộ trì Phật pháp trong mai sau”.
Từ lời dạy của Ngài, Sư Phụ răn dạy: “Ngài khuyến khích chúng ta, xét đi xét lại mình đích thị là kẻ phàm phu. Nhưng nay hãy quên phàm phu của mình đi. Hãy phát tâm cho rộng lớn biến thành kẻ đại trượng phu. Phàm phu hay trượng phu đều ở cái tâm này”.
Sư Phụ cũng giảng thêm: “Mình nhờ Phật Pháp mà được thăng tiến, biết được chân lý thì mình mong cho Phật Pháp lâu dài, để cho con cháu mình, cho tất cả muôn loài đều được ơn nhờ. Muốn Phật Pháp được lâu dài, gọi là cửu trụ chúng ta phải phát Bồ Đề tâm”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Muốn Phật Pháp được lâu dài, gọi là cửu trụ chúng ta phải phát Bồ Đề tâm”

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ: “Muốn Phật Pháp được lâu dài, gọi là cửu trụ chúng ta phải phát Bồ Đề tâm”

Từ 10 lý do cần phát Bồ đề tâm mà Ngài Thật Hiền Đại sư chỉ dạy cũng như qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, là người đệ tử Phật, nếu chúng ta không phát quảng đại Bồ đề tâm thì thật sự hổ thẹn. Trải qua vô số kiếp luân hồi, đời nay giữa muôn vạn chúng sinh mà chúng ta có được thân người, được tu học Phật Pháp, biết bỏ ác làm thiện thì đó thảy đều nhờ rất nhiều nhân duyên, mà trong đó không thể không kể đến ân đức sâu dày, từ bi của chư Phật, ân đức giáo dưỡng của Thầy tổ, ân đức dạy bảo của cha mẹ...
Chỉ bao nhiêu ân ấy, chúng ta đã khó lòng đáp đền và cũng chỉ khi phát Bồ đề tâm, tu hành tinh tấn, mới mong báo đáp trọn vẹn thâm ân ấy. Mong rằng, mỗi người đệ tử Phật, khi đọc và hiểu được 10 nhân duyên này, chúng ta sẽ phát Bồ đề tâm thật dũng mãnh, kiên cố tu hành cho đến ngày thành tựu đạo quả giải thoát, cứu độ quần sinh.

Minh Tâm

Các bài nên xem: 

Chia sẻ :
Chia sẻ :

Xem thêm

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Phóng sinh là gì và phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Bài viết 🞄 25/02/2021

Phóng sinh vào dịp Rằm tháng Giêng, Rằm tháng bảy,... đã trở thành một nét đẹp trong văn hóa tâm linh của người Việt. Vậy phóng sinh thế nào để được lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Mâm cỗ cúng Rằm tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) gồm những gì?

Tin tức 🞄 24/02/2021

Dân gian quan niệm: “Cúng cả năm không bằng Rằm tháng Giêng”. Vậy vào ngày này, các gia đình nên chuẩn bị mâm cỗ cúng rằm tháng giêng thế nào để mang lại lợi ích?

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng nguyện cầu hóa giải dịch bệnh Covid -19

Bài viết 🞄 23/02/2021

“Chúng ta hãy nỗ lực tu tập, nỗ lực cầu nguyện, trì tụng kinh Tam Bảo với đức tin kiên cố để hồi hướng phước báu này đến với mọi người, giúp nhân loại sớm được...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Đàn lễ cúng thí thực ngày tu Bát quan trai đầu năm mới

Bài viết 🞄 22/02/2021

Sau Chương trình khai Pháp và Khai đàn Dược Sư đầu xuân kết thúc viên mãn, với tấm lòng từ bi, chư Tăng chùa Ba Vàng đã tác lễ tụng kinh cúng thí thực cho các chúng vong linh, ngã quỷ...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Khám phá nét đẹp và ý nghĩa 9 tiểu cảnh chào xuân Tân Sửu tại chùa Ba Vàng (phần 1)

Tin tức 🞄 22/02/2021

Với đôi bàn tay khéo léo của các Phật tử, cư sĩ đang tu học cấm túc tại chùa, không gian xuân Tân Sửu trên non thiêng Ba Vàng được thiết kế với rất nhiều tiểu cảnh đặc sắc...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Mua vàng ngày vía Thần Tài, liệu có đem lại tài lộc may mắn?

Tin tức 🞄 20/02/2021

Vào ngày vía Thần Tài nhiều người thường đi mua vàng vì cho rằng sẽ gặp được may mắn và tài lộc trong cả năm. Việc mua vàng vào ngày này có đem lại tài lộc?...

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Tin tức🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Ba Vàng rực rỡ sắc cờ Phật giáo mừng xuân Tân Sửu

Tin tức 🞄 18/02/2021

Con đường từ chân núi lên chùa Ba Vàng được bao phủ bởi sắc màu rực rỡ của những lá cờ như tô điểm cho ngôi Bảo Quang Tự lung linh hơn giữa núi non, mây trời.

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tổ chức lễ chúc thọ như thế nào để ông bà được trường thọ?

Bài viết 🞄 16/02/2021

Lễ chúc thọ hay mừng thọ là truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt thể hiện sự kính trọng, lòng biết ơn, tâm hiếu thảo của con cháu với ông bà, cha mẹ....

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Tại sao chọn hoa đào hoa mai để chơi Tết?

Bài viết 🞄 07/02/2021

Hoa đào hoa mai đã trở thành biểu tượng của ngày Tết Nguyên Đán. Thế nhưng không phải ai cũng biết ý nghĩa của hoa mai và hoa đào trong những ngày Tết...

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Hành trình mang gần 200 chiếc “bánh chưng yêu thương” đến khu vực kiểm soát dịch tại địa bàn TP. Uông Bí

Hoạt động phật sự 🞄 06/02/2021

Thấu hiểu cho những vất vả của những người con xa gia đình mùa dịch, chư Tăng đã dành thời gian và tâm sức chuẩn bị gần 200 chiếc bánh chưng chay

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Thực hư chuyện dựng cây nêu ngày Tết xua đuổi hay rước ma quỷ về nhà?

Bài viết 🞄 06/02/2021

Cây nêu ngày tết từ bao đời nay đã trở thành biểu tượng văn hóa gắn liền với ngày Tết truyền thống của người dân Việt Nam. Vậy sự tích cây nêu từ đâu mà ra?

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

Chùa Một Cột - điểm đến tâm linh tại núi rừng Thành Đẳng

Bài viết 🞄 05/02/2021

Địa điểm tham quan nổi tiếng của chùa mà du khách không thể bỏ qua đó là chùa Một Cột - được mô phỏng kiến trúc đặc trưng của Phật giáo thời Lý...

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Tin tức🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

Tin tức 🞄 05/02/2021

10 “hạt giống vàng” để sống khỏe, trường thọ theo góc nhìn đạo Phật

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

3 điều quan trọng cần biết về việc tỉa chân nhang và bao sái bát hương

Bài viết 🞄 02/02/2021

Tỉa chân nhang và bao sái bát hương sau khi tiễn ông Công ông Táo về Trời hay trước? Liệu rút tỉa chân hương và báo sái bát hương có làm động bát hương hay không?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

Cúng lễ tạ đất cuối năm thế nào để nhận được sự gia hộ từ Thần linh?

Tin tức 🞄 31/01/2021

Lễ cúng tạ đất cuối năm là truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc Việt Nam. Lễ cúng thể hiện tâm biết ơn, lòng thành kính của chúng ta đến các vị Thần linh

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

Bài viết🞄 30/01/2021

Khi đến chùa, ngoài việc kính Phật trọng Tăng, giữ gìn cảnh quan, tuân thủ các quy định của chùa để tăng trưởng phước lành và tròn đầy công đức, chúng ta cũng cần biết một số lưu ý...

5 điều khi đến chùa mà bạn nên biết, điều thứ 3 thường bị hiểu sai!

Bài viết 🞄 30/01/2021

Khi đến chùa, ngoài việc kính Phật trọng Tăng, giữ gìn cảnh quan, tuân thủ các quy định của chùa để tăng trưởng phước lành và tròn đầy công đức, chúng ta cũng cần biết một số lưu ý...

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Bài viết🞄 28/01/2021

Việc phòng, chống bệnh cảm rất cần thiết trong mùa đông cũng như trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Để phòng chống bệnh cảm, quý Phật tử và bạn đọc có thể tham khảo bài thuốc đơn giản mà lợi ích, được biết nhờ duyên lành trong tu tập Phật Pháp trong bài viết dưới đây...

Cách phòng chống bệnh cảm hiệu quả trong mùa đông

Bài viết 🞄 28/01/2021

Việc phòng, chống bệnh cảm rất cần thiết trong mùa đông cũng như trong tình hình dịch bệnh phức tạp. Để phòng chống bệnh cảm, quý Phật tử và bạn đọc có thể tham khảo bài thuốc đơn giản mà lợi ích, được biết nhờ duyên lành trong tu tập Phật Pháp trong bài viết dưới đây...

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Bài viết🞄 27/01/2021

Tết Nguyên Đán là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau sau một năm bận rộn, cùng thưởng thức những món cổ truyền của dân tộc trong mâm cỗ...

Tết Nguyên Đán là gì? Ý nghĩa của Tết Nguyên Đán qua góc nhìn của đạo Phật

Bài viết 🞄 27/01/2021

Tết Nguyên Đán là dịp để các thành viên trong gia đình sum vầy bên nhau sau một năm bận rộn, cùng thưởng thức những món cổ truyền của dân tộc trong mâm cỗ...

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Tin tức🞄 24/01/2021

Để hiểu thực hư về việc tại sao cá chép được chọn để cúng tiễn ông Táo về Trời mà không phải là con vật khác? Cũng như việc cá chép có thể hóa rồng được hay không? Chùa Ba Vàng kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết...

Thực hư tục thả cá chép ngày ông Công ông Táo dưới góc nhìn của đạo Phật

Tin tức 🞄 24/01/2021

Để hiểu thực hư về việc tại sao cá chép được chọn để cúng tiễn ông Táo về Trời mà không phải là con vật khác? Cũng như việc cá chép có thể hóa rồng được hay không? Chùa Ba Vàng kính mời quý độc giả cùng tìm hiểu bài viết...