trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
ăn chay - các bài viết về ăn chay, tin tức ăn chay

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Với đạo Phật, ăn chay chủ yếu để thực hiện tâm từ bi là chính. Nhưng nhiều người lại cho rằng tu theo đạo Phật bắt buộc phải ăn chay, không được ăn mặn...

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Thờ Phật có bắt buộc phải ăn chay?

Với đạo Phật, ăn chay chủ yếu để thực hiện tâm từ bi là chính. Nhưng nhiều người lại cho rằng tu theo đạo Phật bắt buộc phải ăn chay, không được ăn mặn...

14/4/2020

171 Lượt xem