Ba bậc Tam Bảo người tu học Phật cần biết

“Tam Bảo là chỗ nương tựa của tất cả chúng sinh, là hải đảo an lành cho tất cả chúng sinh trong biển bão tố phong ba này”. – Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.
Trong bài giảng Kinh Tam Bảo (phần 1), để giúp cho quý Phật tử trau dồi có thêm kiến thức cũng như hiểu nghĩa sâu rộng về Tam Bảo, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải về ba bậc Tam Bảo đó là: Thế gian trụ trì Tam Bảo, Xuất thế gian Tam Bảo và Đồng thể Tam Bảo. Kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để có thêm tri kiến đúng đắn về ba Bậc Tam Bảo nhé!

>>> Tam Bảo, quy y Tam Bảo là gì? Tại sao Phật Pháp Tăng lại cao quý?

Bậc thứ nhất: Thế gian trụ trì Tam Bảo

Bậc Tam Bảo thứ nhất, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Phật Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là các tượng Phật, tranh ảnh Phật, hình tượng Phật, đó gọi là Phật Bảo trụ trì ở thế gian. Pháp Bảo trụ trì ở thế gian là gì? Đó là Tam tạng kinh điển lưu hành trong thế gian, chùa nào cũng có, chúng ta cũng được đọc kinh điển, đấy là Pháp Bảo trụ trì ở thế gian. Và Tăng Bảo trụ trì ở thế gian chính là hàng ngũ Tăng Ni xuất gia”.

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Thế gian trụ trì Tam Bảo là ba ngôi quý báu đang hiện hữu trên thế gian gồm Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Bậc thứ hai: Xuất thế gian Tam Bảo

#1 Phật Bảo xuất thế gian

Về Phật Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giảng giải : “Phật Bảo xuất thế gian là ai? Là các Đức Phật, ví dụ Đức Phật Thích Ca – Giáo chủ của chúng ta, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Dược Sư, hằng hà sa số các Đức Phật, các Ngài đã là bậc hoàn toàn xuất thế gian, giải thoát hoàn toàn, đó là Phật Bảo xuất thế gian”. Qua lời Sư Phụ giảng, chúng ta hiểu rằng: Phật Bảo xuất thế gian là chư Phật trong mười phương ba đời, đã tự giải thoát ra khỏi sự ràng buộc của thế gian.

>>> Tái hiện cuộc đời Đức Phật Thích Ca qua 37 bức tranh tại chính điện chùa Ba Vàng (phần 1)

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

Phật Bảo xuất thế gian chính là các Đức Phật đã đạt đến giác ngộ giải thoát

#2 Pháp Bảo xuất thế gian

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh chia sẻ: “Pháp Bảo xuất thế gian là nói đến chân lý tuyệt đối, tất cả các Đức Phật đều thuyết giảng và đều từ chân lý tuyệt đối này mà nói ra. Đó là Pháp Bảo xuất thế gian”.

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

Tứ diệu đế chính là chân lý tuyệt đối, đưa chúng sinh thoát khổ (Đức Phật thuyết bài Pháp “Tứ diệu đế” cho 5 anh em ông Kiều Trần Như)

#3 Tăng Bảo xuất thế gian

Tiếp nối phần giảng giải về ba bậc Tam Bảo xuất thế gian, Sư Phụ giải thích: “Tăng Bảo xuất thế gian là chỉ các bậc Thánh Tăng, các đệ tử Thánh Tăng từ chứng sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán cho đến tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác. Đấy gọi là Tăng Bảo xuất thế gian”. Như vậy, những bậc Thánh Tăng, bậc Bồ Tát mà Sư Phụ đã chia sẻ như trên là Tăng Bảo xuất thế gian.

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian

Các bậc chứng từ Sơ quả Tu-đà-hoàn cho đến A-la-hán, tất cả các vị Bồ Tát thập địa, đẳng giác, diệu giác được gọi là Tăng Bảo xuất thế gian (Ảnh các vị A-la-hán được thờ tự tại chùa Ba Vàng) 

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo

“Đồng thể” có nghĩa là chung một thể. Hiểu một cách đơn giản “Đồng thể Tam Bảo” là tất cả các chúng sinh hữu tình cùng chung một thể Tam Bảo.

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

Bậc thứ ba: Đồng thể Tam Bảo đã được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng giải trong Phần 1 của bài Kinh Tam Bảo

#1 Đồng thể Phật Bảo

Sư Phụ chia sẻ: “Thứ nhất là đồng thể về Phật, Phật Bảo tức là tất cả chúng sinh đều có chung Phật tính, gọi là “Nhất thiết chúng sinh giai hữu Phật tính”. Chúng sinh nào cũng thế, dù loài nào, chủng loại nào cũng đều có tính Phật. Tính Phật này là tính giác biết sáng suốt. Rất đặc biệt, cái này là chung nhau, không khác. Phật tính này thì giữa Đức Phật Thích Ca hay chúng ta cũng như nhau, cho đến con giun, con kiến, con sâu cũng giống nhau hết, đều không khác. Đó gọi là chung Phật Bảo, ở đây là Phật tính”.

#2 Đồng thể Pháp Bảo

Thế nào là đồng thể Pháp Bảo, Sư Phụ giảng thích: “Tất cả chúng sinh chúng ta cùng chung tính bình đẳng, đều là ngay chính bình đẳng. Vì đối với chân lý thì tất cả chúng ta đều bình đẳng hết. Đấy là “đồng thể Pháp Bảo”.

#3 Đồng thể Tăng Bảo

Về phần này, Sư Phụ chia sẻ: “Tất cả trong mỗi chúng sinh hữu tình chúng ta đều có thể tính trong sạch, thanh tịnh. Cái Phật tính ấy cũng là trong sạch, thanh tịnh tuyệt đối, dẫu trôi lăn trăm ngàn vạn kiếp trong bùn dơ nước đục nhưng mà Phật tính ấy không hề nhiễm nhơ, vẫn trong sạch. Đó gọi là Tăng Bảo trong tâm mỗi chúng sinh, cái đó chúng ta đồng nhau hết”.
Từ lời giảng trên Sư Phụ, chúng ta thấy rằng trong tất cả chúng sinh và chư Phật đều có chung tính giác biết, sáng suốt (đồng thể Phật Bảo); đều có chung tính ngay thẳng, chính trực (đồng thể Pháp Bảo) và đều có chung tính trong sạch, thanh tịnh (đồng thể Tăng Bảo).
Hy vọng qua bài viết trên quý Phật tử và bạn đọc sẽ hiểu thêm về Tam Bảo cũng như ý nghĩa của ba bậc Tam Bảo, từ đó có những tri kiến đúng đắn trên con đường tu học Phật Pháp. Mong rằng sẽ ngày càng có nhiều người biết quay về nương tựa, tôn kính và hộ trì để Tam Bảo trường tồn lâu dài ở thế gian, mãi là hải đảo an lành của tất cả chúng sinh nương tựa.

Tịnh Châu

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top