Bài cúng

Với mong muốn để các phật tử thành tín của phật giáo có thể biết những bài cúng mỗi khi hành lễ. Nhà chùa đã biên soạn những bài cúng phổ biến hay dùng tại đây các phật tử có thể đọc và tham khảo

Khuôn viên bổn tự chùa Ba Vàng dường như cũng trở lên yên tĩnh, thơ mộng hơn khi nắng vừa tắt ánh hoàng hôn buông xuống

Nghi thức khai đàn tại đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho đạo tràng/nhóm tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ của chư
Hoàng hôn dần buông trên non thiêng Thành Đẳng

Nghi thức khai đàn tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho đạo tràng/ nhóm tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ
Toàn cảnh chùa Ba Vàng với khung cảnh tuyệt diệu từ trên cao nhìn xuống

Nghi thức khai đàn tại nhà (không trong đạo tràng) tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho người tu tại nhà tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết
Ánh nắng hoàng hôn rực rỡ thắp sáng nền trời núi rừng Thành Đẳng

Nghi thức tu tập hàng ngày tại các nhóm trong đạo tràng tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho đạo tràng/ nhóm tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết hạ
Chùa Ba Vàng nhìn từ trên cao xuống đẹp như tranh vẽ

Nghi thức tu tập hàng ngày tại nhà tu tập theo mùa an cư kiết hạ của chư Tăng

Quý Phật tử tùy duyên tải và in chương trình tu tập dành cho người tu tại nhà tại đây: Chương trình tu tập theo ba tháng an cư kiết
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 2 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 2 – Ngày 4 (Bài 8)

Ngày 4: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 2 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 2 – Ngày 5 (Bài 8)

Ngày 5: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 4 – Ngày 1 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 3 – Tuần 4 – Ngày 1 (Bài 8)

Ngày 1: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Chương trình “Tuần lễ tu tập Kính mừng Phật đản”

Nghi thức tuần lễ tu tập kính mừng Phật đản

KHÓA SÁNG 4h30 Quý Phật tử mặc áo tràng, vân tập trước Ban thờ tại nhà hoặc ngồi trước tivi, điện thoại, ipad, máy tính… để cùng theo khóa lễ
Nghi thức thọ trai tại nhà của quý Phật tử ngày lễ Phật đản

Nghi thức thọ trai tại nhà của quý Phật tử ngày lễ Phật đản

(Ngồi chắp tay bạch) Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng tác đại chứng minh. Nay
Hướng dẫn nghi thức tu tập hồi hướng hóa giải nạn dịch virus corona, covid - 19

Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật tử có thể tu tập tại nhà)

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Chương trình tu tập hồi hướng cầu nguyện hóa giải nạn dịch virus Corona (Covid-19) (Phật
Bài 8 - Hướng dẫn nương đức chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập hàng ngày tại nhà để chuyển hóa nghiệp

Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên in và tải bản PDF tại đây: Bài 8 – Cầu siêu giải oán kết – Tu tập tại nhà Nếu muốn tu tập
Link to map Back top top