Bài cúng

Với mong muốn để các phật tử thành tín của phật giáo có thể biết những bài cúng mỗi khi hành lễ. Nhà chùa đã biên soạn những bài cúng phổ biến hay dùng tại đây các phật tử có thể đọc và tham khảo

Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa dự lễ cầu siêu gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài
Nghi thức cúng khai xuân mở hàng - Thầy Thích Trúc Thái Minh Chùa Ba Vàng

Nghi Thức Khai Trương, Khai Xuân, Mở Hàng Năm 2020

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi Thức Khai Trương, Khai Xuân, Mở Hàng A: Hướng Dẫn – Tại nơi làm việc
Hướng dẫn về chùa dự lễ cầu siêu

Bài 2 – Cầu siêu vong linh thai nhi tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài
Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Tuần Rằm

Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Tuần Rằm

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài cúng giỗ, mùng 1, cúng rằm năm 2020 A. Hướng dẫn Có hai cách khấn
Hướng dẫn nghi thức chuyển đổi ban thờ - Thầy Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng

Hướng Dẫn Nghi Thức Chuyển Đổi Ban Thờ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Hướng Dẫn Nghi Thức Chuyển Đổi Ban Thờ A. Hướng Dẫn – Khấn hạ bát hương:
Hướng Dẫn Cách Làm Lễ Ở Nhà, Trước Khi Về Chùa Ba Vàng Dự Lễ Cầu Siêu Cho Vong Thai Nhi

Bài 1 – Cầu siêu vong linh thai nhi (Làm lễ tại nhà trước khi về chùa dự lễ cầu siêu)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH! Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài
Hướng dẫn nghi lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà - chùa Ba Vàng

Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực Và Phóng Sinh Tại Nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực và Phóng Sinh Tại Nhà A. Nghi thức
Link to map Back top top