Bài cúng

Với mong muốn để các phật tử thành tín của phật giáo có thể biết những bài cúng mỗi khi hành lễ. Nhà chùa đã biên soạn những bài cúng phổ biến hay dùng tại đây các phật tử có thể đọc và tham khảo

Cầu siêu vong linh gia tiên - chùa ba vàng

Bài 4 – Cầu siêu cho vong linh gia tiên tại nhà (không về chùa làm lễ Cầu siêu được)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài
Hướng dẫn tu tập trước khi về chùa dự lễ cầu siêu gia tiên

Bài 3 – Cầu siêu vong linh gia tiên (Lễ tại nhà trước khi về chùa làm lễ cầu siêu)

ĐỌC KỸ BÀI BẠCH NÀY 7 LẦN ĐỂ HIỂU TRƯỚC KHI ÁP DỤNG THỰC HÀNH Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài
Nghi thức cúng khai xuân mở hàng - Thầy Thích Trúc Thái Minh Chùa Ba Vàng

Nghi Thức Khai Trương, Khai Xuân, Mở Hàng Năm 2020

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Nghi Thức Khai Trương, Khai Xuân, Mở Hàng A: Hướng Dẫn – Tại nơi làm việc
Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Tuần Rằm

Bài Cúng Giỗ, Mùng 1, Tuần Rằm

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Bài cúng giỗ, mùng 1, cúng rằm năm 2020 A. Hướng dẫn Có hai cách khấn
Hướng dẫn nghi thức chuyển đổi ban thờ - Thầy Thích Trúc Thái Minh chùa Ba Vàng

Hướng Dẫn Nghi Thức Chuyển Đổi Ban Thờ

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Hướng Dẫn Nghi Thức Chuyển Đổi Ban Thờ A. Hướng Dẫn – Khấn hạ bát hương:
Hướng dẫn nghi lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà - chùa Ba Vàng

Hướng Dẫn Nghi Thức Lễ Cúng Thí Thực Và Phóng Sinh Tại Nhà

Quý vị và các bạn tùy duyên tải và in bản PDF tại đây: Hướng dẫn nghi thức lễ cúng thí thực và phóng sinh tại nhà A. Hướng dẫn
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 26 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 26 (Bài 8)

Ngày 26: Nghe Pháp (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư Phật, chư Bồ
Bài 8 – Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)

Bài 8 – Phần B. Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 (Quyển thượng)

Hướng dẫn: – Trong 3 ngày đầu tiên thì tụng kinh – Từ ngày tu tập thứ 4 trở đi: + Các ngày CHẴN (4, 6, 8, 10, 12, 14….,48)
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 1 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 1 (Bài 8)

Ngày 1: Tụng Kinh (Cúng cơm chay) (Cắm hương xong, quỳ gối, chắp tay khấn) VĂN KHẤN Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Con kính bạch chư
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 2 (Bài 8)

Ngày 2: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 4 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 4 (Bài 8)

Ngày 4: Nghe Pháp Hướng dẫn cách sắp lễ: Tất cả các ngày nghe Pháp, đều dâng lễ cúng, trước mỗi bát hương đặt lễ một bát cơm và một
Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 5 (Bài 8)

Nghi thức tu tập 49 ngày lần 1 – Ngày 5 (Bài 8)

Ngày 5: Tụng Kinh Sắp lễ: Trước mỗi bát hương, đặt lễ một bát cơm, một cốc nước chè, nếu không có nước chè thì cúng bằng nước trắng. (Cắm
Link to map Back top top