Bài hát: Kính tri ân Sư Phụ

Nhân ngày Tự tứ và kỷ niệm 21 năm Sư Phụ xuất gia, các Phật tử đã dâng lên Sư Phụ bài hát “Kính tri ân Sư Phụ”.
Lời bài hát “Kính tri ân Sư Phụ”:
Kính bạch trên Sư Phụ. Con nay đã giác ngộ giả tạm của cõi đời.
Thân, tứ đại này chịu khổ vô thường của sinh, già, bệnh, chết.
Tâm, trí này bị ưu phiền bởi mong cầu dục lạc.
Kính bạch trên Sư Phụ, con nay đã giác ngộ, khổ là do nhân gì, cách diệt khổ ra sao.
Kính bạch trên Sư Phụ, con nay đã giác ngộ.
Khổ là do tham ái, đoạn tham được an lạc, đoạn ái hết sầu bi.
Kính bạch trên Sư Phụ, nhờ ơn đức của Người, mà con đã giác ngộ.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người cùng chư tôn đức Tăng.
Người thay Phật thuyết pháp,
Người thay Phật dìu dắt,
Người thay Phật nâng đỡ cho chúng con trên bước đường tầm cầu giác ngộ.
Chúng con tri ân Người,
Chúng con tri ân Người,
Chúng con xin đầu thành đảnh lễ tri ân!

Mời quý vị và các bạn cùng theo video.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top