Bài hát: Kính tri ân Sư Phụ

Kính bạch…trên Sư Phụ… Con nay..đã giác ngộ… giả tạm của cõi đời…
Thân, tứ đại này…chịu khổ vô thường…của sinh già…bệnh chết…
Tâm, trí này…bị ưu phiền…bởi mong cầu…dục lạc…
Kính bạch…trên Sư Phụ… Con nay…đã giác ngộ, khổ là do nhân gì…cách diệt…khổ ra sao…
Kính bạch…trên Sư Phụ… Con nay đã giác ngộ..
Khổ là do tham ái…đoạn tham được an lạc, đoạn ái…hết sầu bi…
Kính bạch trên Sư Phụ…nhờ ơn đức của Người, mà con đã giác ngộ…
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người.
Con xin tri ân Người…cùng chư tôn đức Tăng…
Người thay Phật thuyết pháp…
Người thay Phật dìu dắt,
Người thay Phật nâng đỡ…
Cho chúng con…trên…bước đường…tầm…cầu…giác…ngộ…
Chúng con tri ân Người…
Chúng con tri ân Người…
Chúng con…một lòng… đảnh lễ…tri…ân…!

Bài hát: Kính tri ân Sư Phụ

Các bạn có thể nghe bản MP3 tại đây:

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top