Bài học ý nghĩa đằng sau chuyện Đề Bà Đạt Đa hại Phật

Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những người có niềm ganh ghét, đố kị rất lớn với Đức Phật. Theo tư liệu ghi chép lại, Đức Phật và Đề Bà Đạt Đa là anh em con chú, con bác. Sau khi xuất gia, trở thành vị tu sĩ trong Tăng đoàn của Phật, Đề Bà Đạt Đa lại nhiều lần hại Phật, âm mưu thống lãnh Tăng đoàn.

>>> Sức mạnh của tâm từ bi, có thể giúp con người thoát khỏi tai ương, họa nạn

Vì lòng ganh ghét, đố kỵ nên Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá từ trên núi cao xuống để hại Phật (ảnh minh họa)

Vì lòng ganh ghét, đố kỵ nên Đề Bà Đạt Đa đã lăn đá từ trên núi cao xuống để hại Phật (ảnh minh họa)

Dẫu vậy, Đức Phật vẫn nói “Đề Bà Đạt Đa là bậc đại thiện trí thức của Ta”. Lời này có ý nghĩa gì?
Trong video “Bài học ý nghĩa đằng sau chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top