trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
bài Pháp đầu tiên của Đức Phật - các bài viết về bài Pháp đầu tiên của Đức Phật, tin tức bài Pháp đầu tiên của Đức Phật

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu về "Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật" trong video trên đây.

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật | Phần 1

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu về "Tứ diệu đế - Bài Pháp đầu tiên của Đức Phật" trong video trên đây.

20/7/2021

66 Lượt xem