trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
bài trí tượng Phật - các bài viết về bài trí tượng Phật, tin tức bài trí tượng Phật

Ý nghĩa và lưu ý khi bài trí tượng Phật. Nên đặt tượng Phật ở đâu trong nhà?

Chồng con có làm một bể cá nhỏ để nuôi cá cảnh, muốn đặt tượng Phật vào trong đó. Việc đặt tượng Phật trong bể cá như vậy có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không ạ?

Ý nghĩa và lưu ý khi bài trí tượng Phật. Nên đặt tượng Phật ở đâu trong nhà?

Ý nghĩa và lưu ý khi bài trí tượng Phật. Nên đặt tượng Phật ở đâu trong nhà?

Chồng con có làm một bể cá nhỏ để nuôi cá cảnh, muốn đặt tượng Phật vào trong đó. Việc đặt tượng Phật trong bể cá như vậy có phạm vào tội bất kính với Tam Bảo, với chư Phật không và có bị quả báo gì không ạ?

30/10/2021

151 Lượt xem