trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Bảy bước hoa sen - các bài viết về Bảy bước hoa sen, tin tức Bảy bước hoa sen

Pháp thoại: Ý nghĩa bảy bước hoa sen

Cứ mỗi độ đến trăng tròn tháng tư âm lịch, người con Phật trên khắp thế giới lại thổn thức tâm mình hướng lòng tri ân sâu sắc đến đấng từ phụ Thích Ca.

Pháp thoại: Ý nghĩa bảy bước hoa sen

Pháp thoại: Ý nghĩa bảy bước hoa sen

Cứ mỗi độ đến trăng tròn tháng tư âm lịch, người con Phật trên khắp thế giới lại thổn thức tâm mình hướng lòng tri ân sâu sắc đến đấng từ phụ Thích Ca.

19/6/2019

10 Lượt xem