trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
bế mạc Khóa tu mùa hè - các bài viết về bế mạc Khóa tu mùa hè, tin tức bế mạc Khóa tu mùa hè

Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Đêm bế mạc Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2022

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

22/7/2022

274 Lượt xem