trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên - các bài viết về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên, tin tức Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

5 tạ gạo trao gửi đến những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ngày 27/5/2021, các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để thăm hỏi các y, bác sĩ đã không quản khó khăn, ngày đêm chăm sóc cho bệnh nhân

5 tạ gạo trao gửi đến những 'chiến sĩ áo trắng' trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

5 tạ gạo trao gửi đến những "chiến sĩ áo trắng" trong cuộc chiến chống dịch Covid-19

Ngày 27/5/2021, các Phật tử Câu lạc bộ Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để thăm hỏi các y, bác sĩ đã không quản khó khăn, ngày đêm chăm sóc cho bệnh nhân

29/5/2021

16 Lượt xem