trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Bảy, 30/9/2023

tức 16/8 Quý Mão
Bộ câu hỏi ôn tập - các bài viết về Bộ câu hỏi ôn tập, tin tức Bộ câu hỏi ôn tập

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp - Tết Nhâm Dần

Chương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” năm Nhân Dần được tổ chức nội bộ vào ngày 29/12/Tân Sửu tại chùa Ba Vàng, Ban Tổ Chức xin gửi bộ câu hỏi ôn tập để quý Phật tử có thể tham khảo...

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp - Tết Nhâm Dần

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp - Tết Nhâm Dần

Chương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” năm Nhân Dần được tổ chức nội bộ vào ngày 29/12/Tân Sửu tại chùa Ba Vàng, Ban Tổ Chức xin gửi bộ câu hỏi ôn tập để quý Phật tử có thể tham khảo...

24/01/2022

2978 Lượt xem

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp

Bộ câu hỏi ôn tập trong chương trình Vui xuân cùng Phật Pháp

Thông Báo🞄 11/02/2021

Chỉ còn ít phút nữa Chương trình “Vui xuân cùng Phật Pháp” sẽ chính thức bắt đầu. Ban Tổ Chức xin gửi Bộ câu hỏi ôn tập để quý Phật tử có thể tham khảo trước...