Bồ đề tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát Bồ đề tâm?

Ngày 19/6 âm lịch hàng năm – ngày Vía Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thành đạo đã trở thành truyền thống thực hiện lễ phát Bồ đề tâm của toàn thể Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng. Những năm gần đây, truyền thống tốt đẹp này đã lan tỏa tới các đạo tràng và nhận được sự quan tâm của đông đảo thiện nam, tín nữ từ mọi miền Tổ quốc.
Vậy ý nghĩa và lợi ích của việc phát tâm Bồ đề đối với người tu tập là gì? Kính mời quý Phật tử và bạn đọc cùng tìm hiểu bài viết dưới đây qua lời giảng của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh.

Bồ Đề Tâm là gì? Tại sao chúng ta nên phát bồ đề tâm?

Bồ đề tâm là gì?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh từng giảng giải: “Bồ đề tâm có thể nói là tinh tủy của Phật Pháp, tức là tâm giác ngộ. Phát Bồ đề tâm nguyện tức là nguyện tu tập đạt được giác ngộ. Cho nên trong giáo Pháp của Phật rất coi trọng tâm Bồ đề”.

Ý nghĩa của phát Bồ đề tâm

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh khẳng định: “Chúng ta tu hành cầu thành Phật đạo mà không phát tâm Bồ đề thì không thể thành Phật đạo được. Cũng giống như muốn nấu cát mà lại thành cơm, không thể có. Phải là nhân của phát Bồ đề tâm, phát Bồ đề nguyện và thực hành Bồ đề hạnh mới có thể thành tựu được Phật quả, đạt được giác ngộ tối thượng. Cho nên tâm Bồ đề là tâm rất quý”. Như vậy, người đệ tử Phật khi thực hành tâm nguyện Bồ đề thì sẽ làm các công đức Bồ đề – là công đức rộng lớn vì lợi ích chúng sinh. Các công đức rộng lớn đó vượt qua phước báo của thế gian, vượt qua phước báo của cõi Trời. Nhờ có nguyện này mà người tu hành có lòng tin kiên cố, không bị thối chuyển để đi tới con đường giác ngộ, thành tựu đạo quả.
Sư Phụ cũng từng chia sẻ: “Khi hiểu được ý nghĩa của tâm Bồ đề thì lúc còn cư sĩ, Thầy đã tha thiết, mong mỏi được phát tâm Bồ đề và đúng là nhân duyên hội ngộ đầy đủ, chắc chư Phật cũng gia hộ để Thầy có đủ duyên được phát Bồ đề tâm nguyện”.

Nhân duyên hội đủ, vào ngày 19/6/Mậu Dần (tức 01/8/1998), Sư Phụ đã cùng các huynh đệ thực hiện lễ Phát Bồ đề tâm nguyện dưới sự chứng minh của Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ – Viện chủ Thiền Viện Trúc Lâm Đà Lạt. Sư Phụ chia sẻ: “Thầy cảm nhận được năng lực của Bồ đề tâm nguyện khi mình chân thật phát rất mạnh mẽ. Và tất cả các sự việc thành tựu đến ngày hôm nay, Thầy nghĩ rằng đều nhờ công đức của Bồ đề tâm”.

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Lễ phát Bồ Đề Tâm nguyện (năm 1998) dưới sự chứng minh của Hòa thượng n sư Thích Thanh Từ – Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong Lễ phát Bồ đề tâm nguyện (năm 1998) dưới sự chứng minh của Hòa thượng Ân sư Thích Thanh Từ – Viện chủ Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt

Tại sao phải phát Bồ đề tâm?

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng: “Trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật dạy chúng ta làm việc thiện, tu việc thiện mà thiếu Bồ đề tâm thì vẫn là hành động theo Ma vương. Chúng ta hành thiện được phước báo, chúng ta giàu sang phú quý, xinh đẹp rồi sống lâu, mạnh khỏe thì lại thụ hưởng ngũ dục thôi. Thụ hưởng ngũ dục rồi lại sa đọa, chìm đắm. Cho nên, con đường đấy gọi là con đường luân hồi và đúng là con đường của Ma vương. Ma vương thích chúng ta đi luân hồi thật lâu để chúng có bạn; Ma vương không thích giải thoát, nó thích đi luân hồi, nó thích mọi người cùng làm việc xấu, việc ác với nó để cho có đồng bọn. Cho nên chúng ta tuy làm việc thiện mà không có tâm Bồ đề thì chúng ta vẫn là hành động theo ý tưởng của Ma vương”.

Trong “Văn khuyến phát Bồ đề tâm” của Thật Hiền Đại Sư được Sư Phụ trích dẫn có đoạn: Bồ đề tâm là chúa tể của mọi thiện Pháp. Phát khởi tất phải có lý do. Lý do ấy nay xin được nói lược mười thứ. Và Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đã giảng giải như sau:
Một là nhớ ơn nặng của chư Phật
Hai là nhớ ơn sinh dưỡng của cha mẹ
Ba là nhớ ơn của Sư trưởng
Bốn là nhớ ơn của đàn na tín chủ
Năm là nhớ ơn chúng sinh
Sáu là nhớ khổ của sinh tử
Bảy là trọng tánh linh của mình
Tám là sám hối nghiệp chướng
Chín là cầu sinh Tịnh độ
Mười là làm cho Phật Pháp tồn tại lâu dài.

Lợi ích của việc phát tâm Bồ đề

Phát Bồ đề tâm có lợi ích trong rất nhiều kiếp về sau. Khi ấy, chúng ta không làm các việc ác, không bị xui khiến làm các việc ác, không có nhân duyên làm việc ác ở nhiều kiếp sau. Phát tâm Bồ đề tức là chúng ta phát tâm vì lợi ích của chúng sinh; vì lợi ích của chúng sinh nên chúng ta không thể làm việc ác. Bởi vậy, khi phát nguyện thực hành Bồ đề hạnh, chúng ta sinh ra ở kiếp nào cũng không gặp duyên chơi với người ác, làm các việc ác; mà sẽ biết làm việc thiện giúp chúng sinh được hạnh phúc. Còn nếu chúng ta cũng làm các việc thiện, không cầu Vô thượng Bồ đề thì các việc thiện đó cũng khiến cho chúng ta có phước báu; nhưng theo dòng nghiệp, chúng ta vẫn kết duyên với người ác, khởi ý ác và làm các việc ác.

Do dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát trở lại tại Việt Nam nên chùa Ba Vàng đã thông báo tạm hoãn chương trình Phát tâm Bồ đề vào ngày 19/6/Canh Tý (tức 8/8/2020). Tuy nhiên, mong rằng qua bài viết trên, quý Phật tử hiểu hơn về ý nghĩa cũng như lợi ích to lớn của việc phát tâm mong muốn giác ngộ thành Phật. Từ đó, thực hành lời Phật dạy sao cho đạo tâm luôn được kiên cố, lớn mạnh, tinh tấn tu tập để liễu thoát luân hồi sinh tử.

Minh Tâm

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top