trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
Bồ đề tâm - các bài viết về Bồ đề tâm, tin tức Bồ đề tâm

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

Với tâm kính tín Tam Bảo, mong muốn được thực hành hạnh nguyện Bồ Đề, tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

Chùa Ba Vàng lập đàn chẩn tế gieo duyên Bồ đề cho chúng sinh

Với tâm kính tín Tam Bảo, mong muốn được thực hành hạnh nguyện Bồ Đề, tối ngày 18/6/Tân Sửu, được sự cho phép trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng chùa Ba Vàng đã thỉnh cầu chư Tăng tác lễ khai đàn chẩn tế cho các chúng sinh trong cõi tâm linh.

30/7/2021

16 Lượt xem

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Tân Sửu

Lễ hội chùa Ba Vàng 🞄 28/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

(Ngày 1) Thời khóa tụng kinh: Khuyến phát tâm Bồ đề, ngày 16/6/Tân Sửu

(Ngày 1) Thời khóa tụng kinh: Khuyến phát tâm Bồ đề, ngày 16/6/Tân Sửu

Videos khác 🞄 25/7/2021

Chương trình trực tuyến do Tăng Ni, Phật tử đang tu tập cấm túc tại chùa Ba Vàng thực hiện.

Thông báo chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ đề

Thông báo chương trình tu: Khuyến phát tâm Bồ đề

Thông Báo🞄 24/7/2021

Để việc phát tâm Bồ đề được chân thật và lợi ích, chùa Ba Vàng khuyến thỉnh quý Phật tử tu tập chương trình “Khuyến phát tâm Bồ đề”. Qua sự tu tập này, quý Phật tử sẽ hiểu rõ hơn về công hạnh Bồ đề

Bồ đề tâm là gì?

Bồ đề tâm là gì?

Phật Pháp ứng dụng🞄 12/7/2021

Ban Quản Trị kính mời quý vị và các bạn theo dõi video "Bồ đề tâm là gì?" để nghe câu trả lời từ Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé!

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm (năm 2012) - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm (năm 2012) - Thầy Thích Trúc Thái Minh

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/12/2020

Ý nghĩa phát Bồ đề tâm (năm 2012) - Thầy Thích Trúc Thái Minh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...