trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
bố thí - các bài viết về bố thí, tin tức bố thí

Chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con - phần 2 - câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Chuyện Bồ Tát Vessantara bố thí vợ con - phần 2 - câu 163 - Kinh Mi Tiên Vấn Đáp

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

21/12/2018

4 Lượt xem