trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn - các bài viết về bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn, tin tức bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Vở hoạt kịch: Lòng từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Vở hoạt kịch: Lòng từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

Vở hoạt kịch: Lòng từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Vở hoạt kịch: Lòng từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn

Vở hoạt kịch: Lòng từ bi của Đức Phật qua bữa cơm trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video trên đây...

06/4/2021

19 Lượt xem