Ca khúc “Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian” | Thể hiện: Thành viên CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng

“Lòng chúng con bừng sáng lên
Bởi Pháp Phật nhiệm màu”
Bằng tất cả tấm lòng tri ân và trái tim hạnh phúc khi được tìm hiểu Phật Pháp tại ngôi nhà chung Ba Vàng, bạn Nguyễn Thu Loan – thành viên CLB Tuổi Trẻ Ba Vàng khu vực Đại học Sư Phạm đã hát vang bài hát “Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian” để tán dương ân đức Tam Bảo.

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top