Ca khúc ” Mặt trời Phật Pháp soi chiếu cứu thế gian” – Thể hiện và phổ nhạc: Nhạc sĩ Nam Chung

“Hạnh phúc thay thế gian này
Nhờ sáng soi bởi Pháp Phật nhiệm màu”
Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe ca khúc tán dương ân đức Tam Bảo được thể hiện bởi Nhạc sĩ Phật tử Phạm Nam Chung
Phật tử chúng ta hãy cùng hát bài hát đặc biệt này và gửi gắm vào đó tâm mình đối với ân đức của Tam Bảo nhé!

Các bài nên xem: 

Link to map Back top top