trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
cầu siêu anh hùng liệt sĩ - các bài viết về cầu siêu anh hùng liệt sĩ, tin tức cầu siêu anh hùng liệt sĩ

Lễ cầu Quốc thái dân an, cầu siêu anh hùng liệt sĩ và cầu hóa giải nạn dịch Covid-19

Lễ cầu Quốc thái dân an, cầu siêu anh hùng liệt sĩ và cầu hóa giải nạn dịch Covid-19

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

27/7/2021

233 Lượt xem

Khai đàn 'Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An'

Khai đàn "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An"

Trực tuyến🞄 22/01/2021

Khai đàn "Cầu Siêu Anh Hùng Liệt Sĩ Tu Tâm Biết Ơn Cầu Quốc Thái Dân An". Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video...