trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
cha mẹ con cái - các bài viết về cha mẹ con cái, tin tức cha mẹ con cái

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Kính mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Kính mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

08/5/2021

137 Lượt xem

Con cái hỗn láo, hư hỏng - Cha mẹ nên làm gì?

Con cái hỗn láo, hư hỏng - Cha mẹ nên làm gì?

Phật Pháp ứng dụng🞄 17/3/2021

Con cái hỗn láo, hư hỏng - Cha mẹ nên làm gì? Mời quý Phật tử cùng theo dõi video để được biết câu trả lời từ trên Thầy Thích Trúc Thái Minh nhé...

Duyên nợ giữa cha mẹ và con cái

Duyên nợ giữa cha mẹ và con cái

Phật Pháp ứng dụng🞄 24/11/2020

Người xưa thường nói rằng không duyên nợ làm sao gặp gỡ. Con cái đến với cha mẹ cũng đều do nhân duyên, nghiệp quả mà đến, đó cũng là quan điểm...