trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
cha mẹ - các bài viết về cha mẹ, tin tức cha mẹ

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Kính mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không?

Hành động của cha mẹ có ảnh hưởng đến con cái không? Kính mời quý vị cùng theo dõi câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

08/5/2021

137 Lượt xem