trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
cho đi và nhận lại - các bài viết về cho đi và nhận lại, tin tức cho đi và nhận lại

Làm việc tốt không cần trả ơn - Giúp người là giúp chính mình

Làm việc tốt không cần trả ơn - Giúp người là giúp chính mình. Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi những lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh...

Làm việc tốt không cần trả ơn - Giúp người là giúp chính mình

Làm việc tốt không cần trả ơn - Giúp người là giúp chính mình

Làm việc tốt không cần trả ơn - Giúp người là giúp chính mình. Xin mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi những lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh...

15/4/2021

159 Lượt xem