Chư Tăng chùa Ba Vàng thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử trong “Lễ hội Hoa Cúc – Hướng về miền Trung thân yêu”

“Chẳng gì bình bát xin ăn,
Mà do an tĩnh lục căn lục trần.
Sống đời tri túc, tri ân,
Dự hàng khất sĩ, dự phần sa-môn!”
Tiếp nối dòng Thiền Trúc Lâm Yên Tử, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giáo dưỡng chư Tăng Ni chùa Ba Vàng trì bình khất thực, hành hạnh đầu đà, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh.
Với mong muốn nhân dân cũng như Phật tử về chùa tham dự Lễ hội Hoa Cúc – Hướng về miền Trung thân yêu đều được nương vào Tam Bảo mà tích lũy phước báu, chư Tăng Ni chùa Ba Vàng ôm bình bát đi thành hàng, tỏa xuống nhiều cung đường trong khuôn viên bổn tự để thọ nhận sự cúng dường.

Những bước chân tự tại của Tăng đoàn trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Ba Vàng

Những bước chân tự tại của Tăng đoàn trì bình khất thực trong khuôn viên chùa Ba Vàng

Các Phật tử đứng hai bên đường thành kính chắp tay nơi Tăng đoàn đi qua

Các Phật tử đứng hai bên đường thành kính chắp tay nơi Tăng đoàn đi qua

Quý Thầy thọ nhận sự cúng dường vật thực của các Phật tử

Quý Thầy thọ nhận sự cúng dường vật thực của các Phật tử

Các Phật tử cũng như nhân dân, du khách thập phương đã thành kính sớt những món ăn dân dã, mang nét đẹp văn hóa ẩm thực độc đáo của người dân Việt Nam vào bình bát cúng dường chư Tăng. Ai cũng hạnh phúc và hoan hỷ khi được sớt bát cúng dường trong lễ hội đặc biệt và ý nghĩa này.

Các em nhỏ dâng tịnh tài cúng dường chư Tăng

Các em nhỏ dâng tịnh tài cúng dường chư Tăng

Phật tử sớt bát cúng dường quý Thầy trì bình khất thực

Phật tử sớt bát cúng dường quý Thầy trì bình khất thực

Các Phật tử quỳ gối chắp tay cúng dường chư Ni

Các Phật tử quỳ gối chắp tay cúng dường chư Ni

Tại các khu chợ quê, Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng

Tại các khu chợ quê, Phật tử sớt bát cúng dường chư Tăng 

Các bài nên xem: 

Bình Luận
Link to map Back top top