Chư Tăng chùa Ba Vàng tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện sớm đẩy lùi nạn dịch Covid-19

Những ngày qua, y theo lời Đức Phật dạy trong bài kinh “Vesali – Thiên tai, dịch họa”, mặc thời tiết có khắc nghiệt mưa gió do ảnh hưởng của cơn bão Sinlaku, nhưng những bước chân kinh hành trong đêm tối u tịch hay từ rạng trời chưa sáng tỏ của chư Tăng chùa Ba Vàng vẫn không dừng nghỉ, với tâm nguyện chí thành đem công đức này hồi hướng cho nạn dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ, đất nước bình an.

Các bài nên xem:

Link to map Back top top