Chư Tăng, Phật tử chùa Ba Vàng tụng kinh Quán Âm Quảng Trần hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19

Vâng lời sự chỉ dạy của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 bùng phát hết sức nguy hiểm, là người đệ tử Phật hãy phát khởi tâm Bồ đề, tâm yêu thương đến tất cả nhân loại; không phân biệt dân tộc hay tôn giáo. Chính vì vậy, chư Tăng và Phật tử đang tu tập và sinh hoạt tại chùa Ba Vàng đang nỗ lực tu tập theo lời Phật dạy đảnh lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải và cầu cho đất nước thái bình.

Trong bầu không khí trang nghiêm của buổi lễ, chư Tăng, Phật tử chắp tay trang nghiêm, chí thiết, chí thành hướng về ngôi Tam Bảo để đảnh lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm và tụng đọc kinh Quán Âm Quảng Trần.

Chư Tăng và các Phật tử đang sinh hoạt và tu tập chùa Ba Vàng trong thời khóa công phu tụng kinh Quán Âm Quảng Trần

Chư Tăng và các Phật tử đang sinh hoạt và tu tập tại chùa Ba Vàng trong thời khóa công phu tụng kinh Quán Âm Quảng Trần

Các Phật tử chùa Ba Vàng trong thời khóa tụng kinh Quán Âm Quảng Trần cầu nguyện cho đất nước thái bình

Các Phật tử chùa Ba Vàng trong thời khóa tụng kinh Quán Âm Quảng Trần hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải

Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo để đảnh lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm và tụng đọc kinh Quán Âm Quảng Trần

Phật tử chắp tay trang nghiêm hướng về ngôi Tam Bảo để đảnh lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm và tụng đọc kinh Quán Âm Quảng Trần

Mong rằng quý Phật tử bên cạnh việc phát nguyện tu tập, hồi hướng sẽ thực hiện đúng các khuyến cáo của Bộ Y tế để chung tay cùng Nhà nước và toàn dân đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống an bình cho đất nước Việt Nam cũng như toàn thế giới.

[Thời khóa công phu buổi tối]Chư Tăng Ni, Phật tử hiện đang tu tập, sinh hoạt tại chùa Ba Vàng đảnh lễ Đức Bồ tát Quán Thế Âm hồi hướng công đức cầu nguyện cho dịch bệnh COVID-19 sớm được hóa giải và cầu cho đất nước thái bình.

Posted by Chùa Ba Vàng on Saturday, 1 August 2020

Các bài xem thêm:

Bình Luận
Link to map Back top top