trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
chùa Phật Tích - các bài viết về chùa Phật Tích, tin tức chùa Phật Tích

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại đất nước Lào nhân chuyến thăm chùa Ba Vàng đã cúng dường tôn tượng Phật ngọc trang nghiêm.

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Trụ trì chùa Phật Tích cùng quý Phật tử tại Lào cúng dường Chùa Ba Vàng tôn tượng Phật ngọc báu

Thượng toạ Thích Minh Quang - trưởng Ban điều phối Phật giáo Việt - Lào, Trụ trì chùa Phật Tích, thủ đô Viêng Chăn cùng quý Phật tử tại đất nước Lào nhân chuyến thăm chùa Ba Vàng đã cúng dường tôn tượng Phật ngọc trang nghiêm.

16/11/2022

18 Lượt xem