Hành trình lan tỏa yêu thương

“Chúng ta cùng lan tỏa giá trị yêu thương cho cả thế giới.
Thế giới này sống trong tình yêu thương thì sẽ rất phúc lạc, sẽ không có những nỗi đau khổ, không có dịch họa như thời gian vừa qua.”
– Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh –

Niềm hạnh phúc của người dân khi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trao tặng quà

Niềm hạnh phúc của người dân khi được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trao tặng quà

Các bài nên xem:

Link to map Back top top