trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
chuông trống Bát Nhã - các bài viết về chuông trống Bát Nhã, tin tức chuông trống Bát Nhã

Linh thiêng tiếng chuông trống Bát Nhã

Khi hoàng hôn buông xuống, trong làn khói lam trầm mặc chốn cửa thiền, tiếng chuông trống Bát Nhã bắt đầu ngân vang khắp núi rừng Thành Đẳng như xóa tan đi bao u sầu...

Linh thiêng tiếng chuông trống Bát Nhã

Linh thiêng tiếng chuông trống Bát Nhã

Khi hoàng hôn buông xuống, trong làn khói lam trầm mặc chốn cửa thiền, tiếng chuông trống Bát Nhã bắt đầu ngân vang khắp núi rừng Thành Đẳng như xóa tan đi bao u sầu...

28/02/2021

75 Lượt xem