trực tuyến
[TRỰC TIẾP] Lễ tụng kinh Tam Bảo hồi hướng cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được hóa giải, tiêu trừ

Thứ Sáu, 07/5/2021

tức 26/3 Tân Sửu
chuông trống Bát Nhã - các bài viết về chuông trống Bát Nhã, tin tức chuông trống Bát Nhã

Đêm Giao Thừa Ấm Áp Thiêng Liêng Và Ý Nghĩa Tại Chùa Ba Vàng

Thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiếng chuông mõ âm vang trong ngôi Đại Hùng Bảo Điện, bên ngoài tiếng chuông trống bát nhã rền vang cả núi rừng Ba Vàng

Đêm Giao Thừa Ấm Áp Thiêng Liêng Và Ý Nghĩa Tại Chùa Ba Vàng

Đêm Giao Thừa Ấm Áp Thiêng Liêng Và Ý Nghĩa Tại Chùa Ba Vàng

Thời khắc giao thừa thiêng liêng, tiếng chuông mõ âm vang trong ngôi Đại Hùng Bảo Điện, bên ngoài tiếng chuông trống bát nhã rền vang cả núi rừng Ba Vàng

07/05/2021

140 Lượt xem