trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
Con đường giác ngộ Đức Phật - các bài viết về Con đường giác ngộ Đức Phật, tin tức Con đường giác ngộ Đức Phật

Pháp thoại: Tri ân người khai sáng

Đức Phật Thích Ca - Ngài vì chúng sinh mà tìm bằng được con đường giác ngộ giải thoát. Vậy chúng ta cần làm những gì để tri ân đến Người khai sáng?

Pháp thoại: Tri ân người khai sáng

Pháp thoại: Tri ân người khai sáng

Đức Phật Thích Ca - Ngài vì chúng sinh mà tìm bằng được con đường giác ngộ giải thoát. Vậy chúng ta cần làm những gì để tri ân đến Người khai sáng?

20/6/2019

1 Lượt xem