trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
Con đường giác ngộ Đức Phật - các bài viết về Con đường giác ngộ Đức Phật, tin tức Con đường giác ngộ Đức Phật

Con đường giác ngộ của Đức Phật | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Câu chuyện về con đường tầm sư học đạo, đi tìm chân lý đầy gian nan của Đức Phật trước khi thành đạo và những Pháp vi diệu thù thắng mà Ngài chứng đạt là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về cuộc đời của Đức Phật...

Con đường giác ngộ của Đức Phật | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Con đường giác ngộ của Đức Phật | Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai?

Câu chuyện về con đường tầm sư học đạo, đi tìm chân lý đầy gian nan của Đức Phật trước khi thành đạo và những Pháp vi diệu thù thắng mà Ngài chứng đạt là một trong những câu chuyện đặc sắc nhất về cuộc đời của Đức Phật...

10/5/2021

161 Lượt xem