trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
công đức cúng dường - các bài viết về công đức cúng dường, tin tức công đức cúng dường

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Con muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng để chư Tăng Ni có thêm kinh phí an tâm tu tập và giúp đỡ mọi người thì làm như thế nào?

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng phải làm như thế nào?

Con muốn cúng dường chư Tăng Ni chùa Ba Vàng để chư Tăng Ni có thêm kinh phí an tâm tu tập và giúp đỡ mọi người thì làm như thế nào?

26/6/2021

46 Lượt xem

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán)

Nhạc Phật giáo 🞄 10/4/2021

Bài hát: Công đức cúng dường Xá lợi | Sáng tác: Phật tử Phạm Thị Yến (Tâm Chiếu Hoàn Quán). Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video...