trực tuyến
? [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Tư, 27/10/2021

tức 22/9 Tân Sửu
công đức giữ giới - các bài viết về công đức giữ giới, tin tức công đức giữ giới

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

'Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới' | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý

"Công đức tuỳ hỷ và giữ trai giới" | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 08/8/Canh Tý. Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

24/9/2020

353 Lượt xem

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Phật Pháp ứng dụng🞄 05/5/2019

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.