trực tuyến
🔴[TRỰC TIẾP] Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
công đức giữ giới - các bài viết về công đức giữ giới, tin tức công đức giữ giới

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

10 công đức thù thắng của việc giữ giới

Tựa như ngọn đèn sáng, giới của Phật giúp cho chúng ta phân biệt được đâu là thiện ác và thực hành các Pháp một cách tinh tấn.

05/5/2019

2 Lượt xem