trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
covax - các bài viết về covax, tin tức covax

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Trong ngày 16/5/2021, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ Cơ chế Covax Facility. Kể từ tháng 4 năm 2021, đây là lô vắc xin thứ hai và là một phần trong tổng số 4,1 triệu liều vắc xin được Covax...

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Việt Nam tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ cơ chế Covax

Trong ngày 16/5/2021, Việt Nam đã tiếp nhận thêm 1.682.400 liều vắc xin Covid-19 từ Cơ chế Covax Facility. Kể từ tháng 4 năm 2021, đây là lô vắc xin thứ hai và là một phần trong tổng số 4,1 triệu liều vắc xin được Covax...

17/5/2021

54 Lượt xem