trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
cúng dường hồi hướng - các bài viết về cúng dường hồi hướng, tin tức cúng dường hồi hướng

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho vong linh gia tiên, và oan gia trái chủ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Cách cúng dường hồi hướng cho vong linh

Con cúng dường Tam Bảo để hồi hướng cho vong linh gia tiên, và oan gia trái chủ thì có phải bạch rõ số tiền cúng dường và bạch rõ tên từng cụ không ạ?

29/7/2021

139 Lượt xem