trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
cúng rằm tháng 7 đúng cách - các bài viết về cúng rằm tháng 7 đúng cách, tin tức cúng rằm tháng 7 đúng cách

Cúng rằm tháng 7 đúng cách mang lại tài lộc cho gia đình

Vào ngày Rằm tháng 7, hầu hết các gia đình Việt thường làm lễ cúng cho vong linh gia tiên tiền tổ, cô hồn ngạ quỷ chưa được siêu thoát

Cúng rằm tháng 7 đúng cách mang lại tài lộc cho gia đình

Cúng rằm tháng 7 đúng cách mang lại tài lộc cho gia đình

Vào ngày Rằm tháng 7, hầu hết các gia đình Việt thường làm lễ cúng cho vong linh gia tiên tiền tổ, cô hồn ngạ quỷ chưa được siêu thoát

11/8/2021

422 Lượt xem