trực tuyến
🔴[TRỰC TIẾP] Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện - các bài viết về Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện, tin tức Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Đại lễ phát Bồ đề tâm nguyện | Chùa Ba Vàng, ngày 19/6/Nhâm Dần

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

17/7/2022

237 Lượt xem