trực tuyến
Chẩn tế tháng 8/Quý Mão | Chùa Ba Vàng

Thứ Sáu, 29/9/2023

tức 15/8 Quý Mão
đại nguyện đức Phật - các bài viết về đại nguyện đức Phật, tin tức đại nguyện đức Phật

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại và hy hữu. Vậy trước khi đản sinh xuống cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Nhân duyên gì Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký?...

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Những đóa hoa sen và lời đại nguyện trong tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca với Đức Phật Nhiên Đăng

Đức Phật đản sinh là một sự kiện trọng đại và hy hữu. Vậy trước khi đản sinh xuống cõi Ta Bà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Nhân duyên gì Ngài được Đức Phật Nhiên Đăng thọ ký?...

08/5/2021

59 Lượt xem