trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đăng ký tham gia lễ Hằng thuận - các bài viết về đăng ký tham gia lễ Hằng thuận, tin tức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Hướng dẫn đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng

Mời quý bạn đọc cùng theo dõi bài viết dưới đây để hiểu hơn về cách thức đăng ký tham gia lễ Hằng thuận tại chùa Ba Vàng nhé.

13/4/2022

1433 Lượt xem