trực tuyến
Ngày 5 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Tư, 27/9/2023

tức 13/8 Quý Mão
Dâng lễ cúng dường chư Tăng - các bài viết về Dâng lễ cúng dường chư Tăng, tin tức Dâng lễ cúng dường chư Tăng