trực tuyến
Phóng sinh đầu tháng 2 nhuận/Quý Mão | Chùa Ba Vàng, ngày 01/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Năm, 23/3/2023

tức 2/2 Quý Mão
đặt tên vong thai - các bài viết về đặt tên vong thai, tin tức đặt tên vong thai

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Con đã bị thai lưu và nạo hút thai đến 11 lần nên trong tâm con không khi nào được thanh thản. Nay con xin Thầy chỉ giáo cho con làm lễ cầu siêu cho vong thai tại chùa thì đặt tên như thế nào?

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Làm lễ cầu siêu có cần đặt tên cho vong thai?

Con đã bị thai lưu và nạo hút thai đến 11 lần nên trong tâm con không khi nào được thanh thản. Nay con xin Thầy chỉ giáo cho con làm lễ cầu siêu cho vong thai tại chùa thì đặt tên như thế nào?

26/7/2021

75 Lượt xem