trực tuyến
Ngày 4 - Tụng kinh Tam Bảo hồi hướng nguyện cầu dịch bệnh sốt xuất huyết được hóa giải

Thứ Ba, 26/9/2023

tức 12/8 Quý Mão
đầu thai - các bài viết về đầu thai, tin tức đầu thai

Mối quan hệ cha mẹ và con cái - Vì sao đứa trẻ đầu thai vào nhà bạn?

Tại sao chúng ta lại là con của cha mẹ mình mà không phải ai khác? Tại sao đứa trẻ này là con của mình mà không phải ai khác?

Mối quan hệ cha mẹ và con cái - Vì sao đứa trẻ đầu thai vào nhà bạn?

Mối quan hệ cha mẹ và con cái - Vì sao đứa trẻ đầu thai vào nhà bạn?

Tại sao chúng ta lại là con của cha mẹ mình mà không phải ai khác? Tại sao đứa trẻ này là con của mình mà không phải ai khác?

10/8/2021

130 Lượt xem