trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
dạy con biết đến Phật Pháp - các bài viết về dạy con biết đến Phật Pháp, tin tức dạy con biết đến Phật Pháp

Cách dạy con biết đến Phật Pháp

Con trai con năm nay 14 tuổi. Con xin Sư Phụ chỉ dạy cho con cách để giúp các con của con được sớm gặp Phật Pháp và tin vào nhân quả...

Cách dạy con biết đến Phật Pháp

Cách dạy con biết đến Phật Pháp

Con trai con năm nay 14 tuổi. Con xin Sư Phụ chỉ dạy cho con cách để giúp các con của con được sớm gặp Phật Pháp và tin vào nhân quả...

28/6/2021

96 Lượt xem