trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Đỉnh đồng - các bài viết về Đỉnh đồng, tin tức Đỉnh đồng

Đỉnh đồng đặt trên bàn thờ sao cho đúng? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Gia đình con mới mua đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ. Vậy con có cần làm lễ yên vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng trước hay sau bát hương ạ?

Đỉnh đồng đặt trên bàn thờ sao cho đúng? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Đỉnh đồng đặt trên bàn thờ sao cho đúng? | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Gia đình con mới mua đỉnh đồng để dâng lên bàn thờ. Vậy con có cần làm lễ yên vị đỉnh đồng không ạ? Và con nên để đỉnh đồng trước hay sau bát hương ạ?

22/10/2022

82 Lượt xem