trực tuyến
Bạch lễ đặt bát cúng dường Rằm tháng 10 | Ngày 15/10/Quý Mão

Thứ Sáu, 08/12/2023

tức 26/10 Quý Mão
Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo - các bài viết về Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo, tin tức Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Truyện tranh Đức Phật chiến thắng Ma Ba Tuần trong đêm thành đạo

Trong đêm thứ 49 Đức Phật thành đạo Thiên ma Ba Tuần đã đến quấy phá để cản trở Ngài đạt đạo. Nhưng với sự kiên định vững vàng và năng lực của 30 pháp hành Ba-la-mật, Ngài đã chiến thắng cả nội ma

03/01/2022

1255 Lượt xem