trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Cử chuông trống Bát nhã tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ Hòa thượng Thích Phổ Tuệ

Thứ Ba, 26/10/2021

tức 21/9 Tân Sửu
Đức Phật chuyển Pháp luân - các bài viết về Đức Phật chuyển Pháp luân, tin tức Đức Phật chuyển Pháp luân

Tứ diệu đế là gì?

Tứ diệu đế là gì? “Tứ” có nghĩa là bốn; “diệu” là diệu kỳ, màu nhiệm; “đế” là sự thật. Ngoài ra, “Tứ diệu đế” còn được gọi là “Tứ Thánh đế”

Tứ diệu đế là gì?

Tứ diệu đế là gì?

Tứ diệu đế là gì? “Tứ” có nghĩa là bốn; “diệu” là diệu kỳ, màu nhiệm; “đế” là sự thật. Ngoài ra, “Tứ diệu đế” còn được gọi là “Tứ Thánh đế”

11/3/2020

14856 Lượt xem

Tứ Thánh Tích và ý nghĩa chiêm bái Thánh Tích nơi đất Phật?

Tứ Thánh Tích và ý nghĩa chiêm bái Thánh Tích nơi đất Phật?

Bài viết🞄 11/11/2019

Bốn trú xứ này chính là tứ thánh tích hay còn gọi là tứ động tâm: nơi Đức Phật sinh ra, nơi Đức Phật thành đạo, nơi Đức Phật chuyển Pháp luân...