trực tuyến
Ngày 1 - Tụng kinh sám hối nghiệp sát sinh, xả giới Bát quan trai | 09/02 nhuận/Quý Mão

Thứ Sáu, 31/3/2023

tức 10/2 Quý Mão
Đức Phật chuyển Pháp luân - các bài viết về Đức Phật chuyển Pháp luân, tin tức Đức Phật chuyển Pháp luân

[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

[Ngày 4] Tụng kinh kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp luân, ngày 15/6/Tân Sửu

Kính mời quý Phật tử theo dõi video sau đây!

24/7/2021

310 Lượt xem