Đức Phật là bậc Thầy của các nhà khoa học

Đức Phật Thích Ca là người đã khám phá và khai sáng ra đạo Phật – con đường đi đến giải thoát bất diệt cho muôn loài chúng sinh.

Đức Phật Thích Ca - Người đã tìm ra con đường giúp chúng sinh thoát khổ

Đức Phật Thích Ca – Người đã tìm ra con đường giúp chúng sinh thoát khổ

Như nhà bác học Albert Einstein từng nói: “Tôn giáo của tương lai sẽ là một tôn giáo toàn cầu, vượt lên trên mọi thần linh, giáo điều và thần học. Tôn giáo ấy phải bao quát cả phương diện tự nhiên lẫn siêu nhiên, đặt trên căn bản của ý thức đạo lý, phát xuất từ kinh nghiệm tổng thể gồm mọi lĩnh vực trên trong cái nhất thể đầy đủ ý nghĩa. Phật giáo sẽ đáp ứng được các điều kiện đó”. Do đâu được như thế? Chính là nhờ chân lý Đức Phật chứng đạt là đúng lẽ thật, đưa con người trở về với sự thật muôn đời. Vì vậy, Phật giáo rất thực tế, không phải huyền hoặc và có thể nói Đức Phật cũng chính là một bậc thầy vĩ đại của các nhà khoa học.

Qua video “Đức Phật là bậc thầy của các nhà khoa học” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về điều này.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top