trực tuyến
🔴 [TRỰC TIẾP] Chủ đề: "Nếu con mắt ngươi làm hại ngươi, hãy móc bỏ nó đi" (Phần cuối)

Thứ Tư, 22/3/2023

tức 1/2 Quý Mão
Đức Thế Tôn cứu đời - các bài viết về Đức Thế Tôn cứu đời, tin tức Đức Thế Tôn cứu đời

Bài hát: Đức Thế Tôn cứu đời | Thể hiện: Vũ Trọng Phương

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Sáng tác và thể hiện: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

Bài hát: Đức Thế Tôn cứu đời | Thể hiện: Vũ Trọng Phương

Bài hát: Đức Thế Tôn cứu đời | Thể hiện: Vũ Trọng Phương

Sáng tác lời: Phật tử Phạm Thị Yến - Tâm Chiếu Hoàn Quán. Sáng tác và thể hiện: Nhạc sĩ Vũ Trọng Phương

10/8/2021

263 Lượt xem

Kệ nguyện cầu Đức Thế Tôn cứu đời

Kệ nguyện cầu Đức Thế Tôn cứu đời

Văn kinh🞄 09/8/2021

Tâm Thế Tôn mảy trần không bợn. Thân của Ngài vô tận phúc lành. Từ bi cứu khổ độ sinh, Chúng con đảnh lễ chí thành quy y.