Đừng quá xem trọng cái thân này | Thầy Thích Trúc Thái Minh

Nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc nằm ở tình yêu, danh vọng, tiền tài,… Nhưng tiền của đến rồi đi, danh vọng được rồi mất, tình cảm hợp rồi tan,… không có gì bền mãi. Tất cả của cải, vật chất từ bên ngoài cho đến tinh thần của chúng ta đều chịu sự chi phối của luật vô thường.
Vì thấy được sự mong manh của hạnh phúc thế gian nên người đệ tử theo chân Đức Phật để hướng tới Thánh quả, đạt được chân hạnh phúc. Hạnh phúc ấy không nằm ở tất cả những cái bên ngoài như của cải vật chất, mà nó phải ở nơi tâm được tôi luyện thật bản lĩnh.
Và trên đường tới sơ quả Thánh, người đệ tử Phật phải vượt qua nhiều chướng ngại, nhất là chướng ngại về thân kiến.
Để hiểu rõ hơn về điều này, kính mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video “Đừng quá xem trọng cái thân này” trong video trên đây.

Các bài nên xem:

Tags:
Link to map Back top top