Câu chuyện Gia Cát Lượng chỉ ngồi gẩy đàn mà đẩy lùi 15 vạn quân địch và bài học về sự định tâm

Nhắc đến Khổng Minh Gia Cát Lượng, người đọc chắc hẳn đều biết đến ông với tư cách là một nhà quân sự tài ba nhất trong lịch sử Trung Quốc nhà Thục Hán. Bên cạnh tài quân sự kiệt xuất thì sự bình tĩnh, sáng suốt trong con người ông là điều đáng để chúng ta học tập. Trong bài Pháp “Học từ cây sala”, Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh kể một điển tích trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” để đại chúng hiểu rõ hơn về Gia Cát Lượng cũng như trí tuệ của ông.

Câu chuyện Gia Cát Lượng đẩy lùi 15 vạn quân một cách dễ dàng

Sau khi đội quân của Gia Cát Lượng bị thất thủ thì Tư Mã Ý thừa thắng xông lên. Lúc này, đội quân của Tư Mã Ý là 15 vạn, trong khi Gia Cát Lượng chỉ có 2500 quân. Biết thế yếu không thể đánh lại địch mạnh, Khổng Minh Gia Cát Lượng bình tĩnh, chỉ thị tất cả binh lính yên lặng, không cờ dong trống mở trong thành. Tiếp đó, ông ra lệnh mở hết bốn cửa thành và cho khoảng 20 lính đóng giả làm người dân thường đi quét dọn. Còn Gia Cát Lượng bình thản cầm cây đàn, dắt theo hai chú tiểu đồng trèo lên cổng thành đốt hương, gảy đàn rất thoải mái.

Gia Cát Lượng thư thái gảy đàn trước 15 vạn quân địch (ảnh minh họa)

Gia Cát Lượng thư thái gảy đàn trước 15 vạn quân địch (ảnh minh họa)

Nghe tin mật báo, Tư Mã Ý đến tận nơi và thấy trong thành vắng lặng, Gia Cát Lượng ngồi rất điềm nhiên trên cổng thành như không có chuyện gì xảy ra nên Tư Mã Ý lấy làm lạ. Ông ta nghĩ
Gia Cát Lượng nổi tiếng là mưu lược tài trí, có kế sách thâm sâu nên quyết định rút quân.

Qua câu chuyện mà Sư Phụ chia sẻ, chúng ta thấy nhờ có sự định tâm, bình tĩnh mà Gia Cát Lượng đã đuổi được 15 vạn quân của Tư Mã Ý một cách vô cùng tài trí.

Bài học định tĩnh sinh trí tuệ từ câu chuyện Gia Cát Lượng đẩy lùi 15 vạn quân

Qua câu chuyện kể trên, Sư Phụ giảng giải: “Thưa đại chúng, ở đây Thầy muốn nói là khi tâm mình bình tĩnh, tâm nó tĩnh thì trí nó sáng, nó sáng nó mới có thể có những cái phát minh, có những cái hay được. Cái này là cái điều rất là quan trọng. Cho nên người tu học Phật chúng ta cũng thế, phải tập luyện cho tâm mình nó được bình tĩnh; gọi là định tĩnh trước các cảnh. Chúng ta gọi là tu thiền định đấy. Thiền định là một pháp tu căn bản của Phật giáo giúp chúng ta phát sinh ra trí tuệ. Muốn có thiền định phải có giới hạnh, giới hạnh giúp chúng ta định tâm, định tâm giúp chúng ta có trí tuệ”.

>>> Muốn có trí tuệ sáng suốt phải học cách định tâm!

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lý giải và bài học rút ra qua câu chuyện của Gia Cát Lượng

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh lý giải và bài học rút ra qua câu chuyện của Gia Cát Lượng

Từ lời Sư Phụ lý giải, chúng ta hiểu thêm về giá trị cao quý của môi trường an tịnh, thanh vắng giúp cho người đệ tử Phật dễ định tâm, từ đó phát sinh trí tuệ.

Trong buổi giảng Pháp, Sư Phụ cũng chia sẻ về núi rừng là nơi tu tập yên tĩnh, thanh tịnh: “Ngày xưa các Sư Thầy, các Sư cụ hay chọn chùa là chỗ xa dân một chút, vắng. Cho nên chùa hay ở trong núi, ở trong rừng, cách xa dân chúng. Như chùa mình ở đây điều kiện Thầy nghĩ là rất là tốt, không quá gần với lại dân nhưng cũng không quá xa, điều kiện rất là thuận lợi. Gần thì ồn ào, ô nhiễm, mà xa thì khó cho việc sinh hoạt, giáo hóa của Tăng chúng. Chùa mình vừa tầm. Thế thì ở đây, cảnh tĩnh giúp cho tâm an tĩnh, tâm an tĩnh thì dễ sinh trí tuệ. Đối với người sơ cơ mới tu hành thì rất cần thiết phải có cảnh an tĩnh để tu tập, một môi trường thuận lợi. Nếu nghịch cảnh nhiều quá rất khó tu”.

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định tại rừng thiền (môi trường để tu tập thiền định rốt ráo nhất)

Chư Tăng chùa Ba Vàng tu tập thiền định tại rừng thiền (môi trường để tu tập thiền định rốt ráo nhất)

Qua đó, chúng ta biết được rằng môi trường để tu tập thiền định rốt ráo nhất chính là nơi rừng núi thanh vắng. Đặc biệt, đối với người tu hành thì đây là một môi trường lý tưởng để chuyên tâm tu tập. Qua bài giảng của Sư Phụ, quý bạn đọc đã hiểu được tầm quan trọng của sự định tâm. Chính sự tĩnh tâm sẽ giúp chúng ta sinh trưởng trí tuệ, minh mẫn, mọi việc sẽ được hanh thông, cát sự, thuận theo ý mình.

Diệu Hiếu

Các bài nên xem:

Bình Luận
Link to map Back top top